Analytics & Data Management Executive

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

 • Analytics and data management executive – mindshare, Vietnam overview of job
 • Deliver insightful reports of media market, media activities with in-depth analysis of target audience, media sources, categories, brands and marketing campaigns
 • Undertake projects as requested e.g. help on new business, regional co-ordination
 • Reporting the role to the Head of Analytic and data management, Business planning, Mindshare.

Job Requirements

 • Analytical skills and numerical skills are top requirements
 • Experienced with Media, Research or Marketing is a plus
 • Good in English
 • Empathy
 • Persistence
 • Resilience
 • Proactivity
 • Creativity

Measures Of Success

In three months

 • All reports delivery with 90% accuracy.
 • Data analysis & solution recommendations – basic level

In six months

 • All reports delivery with 95% accuracy.
 • Data analysis & solution recommendations – intermediate level

In 12 months

 • All reports delivery with 98% accuracy.
 • Data analysis & solution recommendations – upper intermediate level

Benefits

 • Competitive salary
 • Work for top company in media
 • Professional training

Địa chỉ văn phòng

2 Hải Triều, Hồ Chí Minh, Quận 1, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!