Business Intelligence

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

  • Quản lý, phân tích và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phân tích BI của Ban phân tích Kinh doanh.
  • Quản lý và phát triển mới các loại báo cáo tĩnh, báo cáo động và báo cáo phân tích hỗ trợ đội ngũ Đại lý/phòng ban theo yêu cầu.
  • Bảo đảm tính chính xác và đúng hạn của báo cáo trước khi gửi đến các phòng ban liên quan

Yêu cầu công việc

  • Tự tin, giao tiếp tốt & có khả năng làm việc độc lập.
  • Làm việc có trách nhiệm, xử lý được mọi tình huống theo hướng tích cực nhất có thể.
  • Biết sử dụng các phần mềm khai phá dữ liệu database, thống kê
  • Tiếng anh: Giao tiếp, đọc hiểu tốt

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.