Chuyên Viên Chăm Sóc Hệ Thống

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

Đề xuất kế hoạch chăm sóc hệ thống

 • Tham gia xây dựng kế hoạch chăm sóc hệ thống phân phối
 • Thu thập thông tin từ các cửa hàng của PNJ
 • Tham gia xây dựng kế hoạch chăm sóc cửa hàng bán lẻ hàng năm.
 • Đề xuất cải tiến các qui trình, các tiêu chuẩn để thực hiện việc chăm sóc hệ thống.

Triển khai chăm sóc hệ thống phân phối

 • Trang bị & chăm sóc cơ sở vật chất cho cửa hàng mới
  • Phân phối bản vẽ thiết kế cửa hàng đến các đơn vị, phòng ban liên quan (P. QTHC, P. Nhãn hàng, P.
  • Truyền Thông, P. Bán Lẻ, chi nhánh,…) để các đơn vị có kế hoạch chuẩn bị thi công và khai trương.
  • Phối hợp, theo dõi và đôn đốc bộ phận thiết kế – P. Truyền Thông về tiến độ thiết kế hình ảnh cửa hàng.
  • Làm việc với các nhà cung cấp về thiết kế bảng hiệu, hộp đèn của cửa hàng
  • Liên hệ với các siêu thị/TTTM để giải quyết các thủ tục liên quan đến việc thi công, lắp đặt và sửa chữa gian hàng.
  • Phối hợp Phòng QTHC/chi nhánh để cung cấp thông tin (các file thiết kế hình ảnh cửa hàng, thông tin về việc thi công, lắp đặt tủ quầy tại các siêu thị/TTTM).
  • Theo dõi tiến độ thi công cửa hàng để phối hợp tiến hành nghiệm thu cửa hàng với các bộ phận có liên quan trước khi cửa hàng khai trương.
  • Đề xuất chỉnh sửa các hạng mục thi công tại cửa hàng chưa đạt yêu cầu và theo dõi tiến độ khắc phục, sửa chữa.
 • Chăm sóc cơ sở vật chất cho cửa hàng hiện hữu (cửa hàng đã có)
  • Khảo sát và đánh giá tình hình cơ sở vật chất của hệ thống cửa hàng PNJ theo định kỳ/đột xuất hoặc từ báo cáo đánh giá hệ thống của Phòng QTHQ để:
  • Ghi nhận những điểm không phù hợp tại hệ thống cửa hàng.
  • Đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm không phù hợp.
  • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện khắc phục điểm không phù hợp.
  • Phối hợp với các đơn vị/phòng ban/bộ phận để nghiệm thu sau khi khắc phục

Thiết lập quan hệ

 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các Trung Tâm Thương Mại, Siêu thị, các nhà cung cấp
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các phòng ban, chi nhánh trong công ty

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Tốt nghiệp cao đẳng – Chuyên ngành QTKD/ Marketing/ Thương mại
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: quản lý và chăm sóc hệ thống cửa hàng

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.