Chuyên Viên Chính Phát Triển Ứng Dụng Web

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Hợp tác với các bên để đưa ra các kế  hoạch phù hợp với lộ trình và danh mục đầu tư đã được chấp nhận từ khách hàng.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ và vận hành để đảm bảo các ứng dụng trong mảng ngân hàng số  hoạt đổng ổn định đáp ứng SLA đã ký
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển, nâng cấp và  tích hợp cho các ứng dụng trong mảng ngân hàng số
 • Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện phát triển và cập nhật phiên bản mới nhất tài liệu và kiến trúc, thiết kế kỹ thuật cho các ứng dụng trong mảng ngân hàng số
 • Tư vấn đưa ra các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ và thiết kế dịch vụ ngân hàng số
 • Đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu quả của các qui trình/hệ thống để đáp ứng nhu cầu khách hàng hiện tại.

Quản trị rủi ro

 • Góp phần tạo ra các chính sách CNTT cần thiết cho quản lý rủi ro hiệu quả.
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động quan trọng đối với hệ thống cung cấp dịch vụ ngân hàng số
 • Xác định các vấn đề và rủi ro trong quá trình triển khai dự án, hỗ trợ trong các chiến lược giảm thiểu rủi ro và báo cáo lên các cấp quản lý nếu cần

Dịch vụ khách hàng

 • Xác định rõ các quá trình tham gia hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng
 • Trực tiếp tham gia và hỗ trợ khách hàng theo các thỏa thuận SLAs đã ký.
 • Thiết lập/Hỗ trợ Trưởng phòng thiết lập các Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLAs) cho các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Theo dõi và báo cáo giải trình về mức độ dịch vụ để đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận SLA.

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm: 1 -3 năm
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT hoặc kinh nghiệm ở các lĩnh vực tương đương.
 • Kinh nghiệm phát triển/vận hành trong một hoặc nhiều hệ thống ngân hàng số: online banking, mobile banking, e-payment, CRM, Public website
 • Kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp phân tích, thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm.
 • Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu ORACLE, MS SQL Server
 • Kinh nghiệm làm việc với IIS, OracleAS, Tomcat, Weblogic, Websphere
 • Kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển ứng dụng: C#, Java, PL SQL
 • Kinh nghiệm phát triển và vận hành ứng dụng trên nên tảng DNNuke, Websphere portal, Weblogic

Kỹ năng

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian và tài nguyên
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh-  Ưu tiên

Địa chỉ văn phòng

59 Quang Trung, Hanoi, Hoàn Kiếm, Vietnam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!