Chuyên Viên Lập Trình .NET

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Đối với ứng dụng Web
  • Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng trên nền tảng ASP.NET (webform hoặc MVC) sử dụng ngôn ngữ C#/VB.NET và SQL Server.
  • Sử dụng HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, framwork js: Jquery, Bootstap Storage: MS SQL Server, File system
  • Vận dụng kỹ năng: WebAPI, SignalR
 • Đối với ứng dụng WinForm
  • Tham gia phát triển trên nên tảng .NET – C#, giải quyết những bài toán xử lý dữ liệu lớn và realtime.)
  • Storage: MS SQL Server, File system

Yêu cầu công việc

Phẩm chất cá nhân

 • Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (yêu cầu Lý lịch tư pháp mẫu số 1).
 • Cẩn thận, chính xác, tin cậy và trách nhiệm,
 • Tinh thần hợp tác trong công việc và chịu áp lực về thời gian.
 • Ham học hỏi, luôn đáp ứng công nghệ lập trình mới.
 • Tuân thủ bảo mật.

Yêu cầu về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng

 • Trình độ: Đại học chuyên ngành công nghệ Thông tin, Viễn Thông
 • Tiếng anh: Đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt nghe nói lưu loát.
 • Kỹ năng lập trình tốt, khả năng xử lý với lượng dữ liệu lớn.
 • Có kinh nghiệm về Cloud, Mobile.
 • Có kinh nghiệm bảo mật ứng dụng .NET
 • Có tinh thần làm việc theo nhóm.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.