Chuyên Viên Phát Triển Mạng Lưới

Đăng nhập để ứng tuyển

Mô tả công việc

  • Xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả với các Đơn vị nội bộ, các đối tác nhằm triển khai hiệu quả việc thực thi các mục tiêu của Ngân hàng;
  • Xây dựng mối liên hệ với các đối tác hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho hoạt động phát triển mạng lưới của các Đơn vị kinh doanh;
  • Duy trì, phát triển hình ảnh, thương hiệu ABBANK và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động marketing theo chương trình, hoạt động của ABBANK.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế,quản trị kinh doanh;
  • Nắm các quy định, chính sách, quy chế liên quan đến Ngân hàng;
  • Có chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển mạng lưới của Ngân hàng;
  • Nắm bắt về công tác xây dựng cơ bản;
  • Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro trong công tác hoạt động nghiệp vụ;
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về Phát triển mạng lưới tại các Ngân hàng.

*** Gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.