Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống – DBA

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

Tuân thủ và chấp hành nội qui lao động của công ty.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật.

Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống & Database được phân công. Cụ thể:

  • Vận hành và Quản trị hệ thống.
  • Backup dữ liệu hệ thống.
  • Up những issue vào hệ thống.
  • Tunning Database để đảm bảo các cơ sở dữ liệu hoạt động xuyên suốt 24/7 để phục vụ cho các nghiệp vụ của sản phẩm.
  • Cài đặt, nâng cấp, cấu hình… các cơ sở dữ liệu khi có nhu cầu.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá một sự cố một sự cố cơ sở dữ liệu và một số vấn đề cần giải quyết (problem) và báo cáo lãnh đạo.

Vận hành và phục hồi dữ liệu hệ thống.

Giám sát và đánh giá mức độ ổn định/rủi ro của Database theo định kỳ hoặc sự cố (nếu có). Đồng thời lập báo cáo/đưa ra các cảnh báo và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo/khôi phục độ ổn định của hệ thống Database đã được phân công.

Tham mưu/đề xuất xây dựng qui trình, qui định về giám sát, khắc phục sự cố hệ thống Database.

Đề xuất cho Lãnh đạo các công nghệ mới.

Cung cấp giải pháp cho những sự cố nằm trong khả năng và phạm vi trách nhiệm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng Hạ tầng kỹ thuật.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

Ngoại ngữ: Anh văn tương đương trình độ B.

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu làm 3 năm về database mongo, mysql, mnesia hiểu biết và triển khai được các công việc sau:

  • Cài đặt, nâng cấp, cấu hình hệ thống CSDL Mongo Database, MySQL, Mnesia trên các loại flatform.
  • Biết cấu hình và vận hành Oracle Data Guard, Enterprise Manager, Backup and Restore, Oracle GoldenGate 10g, 11g, 12c.
  • Tunning SQL và OS (Centos).
  • Biết quản trị linux hoặc quản trị AIX.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!