Claim Administrator

Việc làm đã hết hạn

Job descriptions

 • Adjudicate and process employee benefit claims in accordance to each clients’ policies and guidelines; raise clarifications when necessary;
 • Plan and organise the processing schedule to ensure timely ;
 • Prepare and deliver claims reports according to clients’ schedule;
 • Support in managing enquiries from clients or their employees;
 • Participate in new system release testing;
 • Support in issue investigation and resolution raised by clients or employees;
 • Document and maintain work procedures;
 • Do the Administration on system.

Job Requirement

 • No experienced;
 • University graduation (major in Chinese).
 • Working time: 8:30AM -5:30AM (Mon-Fri) and half day on Sat

Technical skills

 • Computer literacy;
 • Proficient in Microsoft Excel;

Soft skills

 • A good team player, able to work under pressure, plan and organise well;
 • Strong attention to details with a quality mind-set;

Special requirements

 • Chinese and English are required as well

Địa chỉ văn phòng

364 Cộng Hòa, Cộng Hòa, phường 13, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!