CTV Kinh Doanh Carmera Gíam Sát

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 •  Mỗi CVT được công ty đào tạo về sản phẩm, thông số kỹ thuật, kỹ năng bán hàng
 • CTV chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng bá, bán và ký kết các hợp đồng kinh tế.
 • Được hưởng hoa hồng theo doanh số thực hiện
 • Được cấp mã số CTV để theo dõi, tất cả các khách hàng do CTV tìm kiếm đều được theo dõi bằng mã số của CTV và khi khách hàng đó liên hệ trực tiếp với công ty để ký kết hợp đồng thành công, doanh số này vẫn được phân bổ cho CTV.
 • Tất cả các CTV khi tiếp xúc với khách hàng đều phải chuyển giao đầy đủ thông tin và dự án nhằm bảo vệ CTV, ai thông báo trước thì sẽ được quyền ưu tiên bảo vệ.
 • Phòng kinh doanh sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động của CTV.

Yêu cầu công việc

 • Công tác viên (CTV) được Công ty Cổ phần Anpha Việt Nam uỷ thác để tư vấn, cung cấp thông tin, báo giá, đàm phán ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, cá nhân và được hưởng chiết khấu tỷ lệ hoa hồng.
 • Đối tượng được làm cộng tác viên:
  • Sinh viên khối công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing của các trường Đại học, Cao đẳng.
  • Các cán bộ có trình độ Đại học trở lên đang hoạt động trong lĩnh vực Điện tử, Tin học, viễn thông, công nghệ ứng dụng, quan hệ khách hàng
  • Người có đam mê kinh doanh, bán hàng, tự do về thời gian

Quyền lợi

Quyền lợi của CTV:
 • CTV được hưởng thù lao theo hai hình thức như sau:
  • Theo hợp đồng
  • Theo doanh số
 • Nguyên tắc chung: CTV chỉ được nhận thù lao theo tiến độ hợp đồng với khách hàng hoàn thành.
 • CTV được bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến công tác tiếp cận khách hàng và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Anpha Việt Nam
 • CTV được cung cấp tài liệu, văn bản, cơ sở dữ liệu cần thiết và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác theo quy định của Công ty.
 • CTV được xét khen thưởng theo thỏa thuận quy định đối với CTV của Công ty.
 • Sau khoảng thời gian 3 tháng, nếu CTV hoạt động hiểu quả sẽ được ký hợp đồng nhân viên chính thức.
 • CTV sẽ được cấp số điện thoại và địa chỉ email của Công ty
 Nghĩa vụ của CTV:
 • Tham gia thực hiện theo đúng các nghiệp vụ như quy định tại Điều 1
 • Đảm bảo sự chính xác, khách quan, kịp thời và hiệu quả trong công tác giới thiệu khách hàng của mình cho Công ty.
 • Không được phép có bất kỳ hành động gì ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty.
 • Không được quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền, nghĩa vụ của mình cho người khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.
 • Trong thời gian hợp đồng này có hiệu lực, CTV không được giới thiệu khách hàng cho một Công ty kinh doanh thiết bị an ninh khác.
 • Báo cáo tiến độ công việc cho cán bộ phụ trách.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!