Job Descriptions

 • Report to Manager
 • Update all information related to air-conditioning market, understanding about market needs
 • Planning and Execution Digital marketing activities: Facebook fan page, SEO, SEM, PR online, E. Newsletter, and Email marketing…
 • Website Company: manage and make content for website
 • Handling catalog: Making new catalog/ flyers, translation from English, Printing…
 • Other activities could be assigned

Job Requirements

 • Age: 25-35
 • Requires a Bachelor’s Degree
 • At least 2 years working experience in Digital Marketing and Content Marketing
 • Good in English (oral & writing), fair presentation skills, MS Office
 • Good at English
 • Creative and Active in work
 • Can work independently

Địa chỉ văn phòng

17 Lê Duẩn, Hồ Chí Minh, Quận 1, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!