Digital Marketing Intern

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

  • Study International market (North America, Europe, Asia, Australia)
  • Do marketing research (software outsourcing, mobile products)
  • Write articles to post on TMA Blog
  • Join and work with online marketing team
  • Involve activities on Social Media sites

Job Requirements

  • Required time: 3 months, 30-40 hours/ week
  • Internship period from June to August

Benefits

  • Working in the international professional environment
  • Gaining experience from practical projects
  • Receiving soft skills training

* CV with attached profile picture

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!