Job Descriptions

  • Responsible for the service of Food & Beverage in a friendly and courteous manner.
  • Always strive to obtain the maximum efficiency and promote teamwork between all employees.
  • Observe and enforce objectives, policies, standards and procedures.

Job Requirements

  • Degree of Food & Beverage/Hospitality/Tourism other relevant major
  • Good communication both in English and Vietnamese
  • Good knowledge in Food & Beverage
  • Excellent interpersonal skills with demonstrated customer service focus
  • Ability to multi-task
  • Able to work shifts
  • Experiences of similar position is preferred

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!