Home-Based Online English Teachers

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

 • Flexible teaching hours: Picking your preferable working hours
 • Teach conversational English skills to adults following provided lesson plans
 • Be punctual with high sense of responsibility
 • Correct grammar and pronunciation mistakes for students

Job Requirements

 • Be a Native level English speaker (USA, UK, Australia and Canada preferred)
 • Have confident and clear verbal communication skills
 • Have the stable, high-speed (at least 2 MB) Internet connection and good sound capabilities with audio headset
 • Have BA degree or Teaching certificate (TESOL/CELTA/TEFL), teaching experience is preferable

Benefits

 • Unlimited teaching hours to register
 • Flexible teaching schedule based on personal plans
 • Teaching at anywhere just with stable Internet connection
 • Full support (curriculum, lesson plan, teaching assistant, etc.)

Application includes

 • CV/ Resume
 • Degree/ Teaching Certificate (if any)
 • Profile photo

* Please write the subject as follow: Online English Teacher_Full name

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!