Job Descriptions

HR Operations

 • Monthly payroll, SI, HI, UI, Heathcare…
 • HR administrations: Labor contract management, Labor report, labor registration ( visa, work permit..),…
 • Annual leave management, attendance sheet …
 • Employee services, HR relations
 • HR reports: Headcounts, Compensation and benefits

Admin

 • Office management/ maintenance: relocation, repair office, office decoration, electricity, water using, office rent
 • Cars management
 • In-coming/ outgoing mails/ documents…

Purchasing

 • Incharge all activities related to purchasing/ buying for company

Job Requirements

 • University graduated
 • Knowledge in HR operations: C&B, labor contract management…
 • Can communicate in English
 • Ability to handle admin tasks,
 • Quick learning and adapting
 • Customer oriented, clearly communication

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!