Job Descriptions

 • Review and understand requirement specifications.
 • Create test cases, test report, etc. to ensure functionality matches requirements.
 • Test mobile App (iOS/Android/Window)/web applications.
 • Work closely with developers/supervisor to ensure work quality.
 • Daily Report as required.
 • Record problems found in the appropriate applications and maintain records of routine test results and observations.
 • Ensure the appropriate testing tasks are scheduled during release and iteration planning.

Job Requirements

 • At least 1 year experience as a Tester in Web-based or Mobile Application Testing, web services testing, performance and load testing.
 • Experience creating test cases and testing web and mobile applications.
 • Comfortable using web based project management and bug tracking tools (such as: Jira, Redmine, BugMantis…).
 • Flexible, dynamic, professional, and innovative.
 • Good time management, self-management, and problem solving skill.
 • Good responsibility and accountability.
 • Good at English (Writing, Reading and Listening).

Địa chỉ văn phòng

9 Đoàn Văn Bơ, Hồ Chí Minh, District 4, Vietnam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!