Mô tả công việc

 • Quản lý nhập/ xuất hàng hoá
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện việc mua hàng cho ban quản lý tòa nhà
  • Cập nhật giá nhập xuất vật tư hàng hóa, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan
  • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo giá trị hàng hóa nhập xuất tồn
 • Quản lý thu – chi
  • Thực hiện các công việc thu – chi liên quan đến hoạt động của dự án
  • Theo dõi, lưu trữ các tài liệu về hợp đồng và mua sắm của dự án
  • Kiểm soát các quản thu – chi trong tài khoản của dự án
  • Kiểm tra các hợp đồng dịch vụ/ mua sắm của dự án đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp, thuế và các quy định của công ty
  • Kiểm tra các phiếu yêu cầu thanh toán, hóa đơn và chứng từ thanh toán của dự án
  • Thực hiện thủ tục thanh toán và đảm bảo việc thanh toán đúng thời hạn
  • Xuất hóa đơn cho khách hàng tại các dự án
  • Kiểm tra tất cả các khoản chi chưa được xuất hóa đơn cho khách
  • Báo cáo cho ban quản lý các khoản có thể thu cho dự án
  • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cho khách hàng & nhà thầu
  • Thu thập và lưu giữ các báo cáo của dự án
  • Kiểm tra lại các báo cáo có sự chênh lệch và báo cho Ban quản lý tòa nhà
  • Kiểm soát hệ thống báo cáo kế toán của dự án
  • Rà soát các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán trước khi gửi cho cơ quan nhà nước
  • Cung cấp thông tin phục vụ việc kiểm toán nội bộ và đơn vị kiểm toán khi cần

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán/ tài chính
 • Có kỹ năng tốt trong giao tiếp, thương lượng và liên hệ với đồng nghiệp, Khách thuê và nhà cung cấp/ nhà thầu
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm thực tế trong kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài
 • Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực
 • Có khẳn năng làm việc theo nhóm, khả năng phận tích và giải quyết vấn đề
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm thực tế trong kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài
 • Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực
 • Có khẳn năng làm việc theo nhóm, khả năng phận tích và giải quyết vấn để

Địa chỉ văn phòng

81-85 Hàm Nghi, Ho Chi Minh City, Quận 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.