Kiểm Toán Nội Bộ

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch kiểm toán; liên hệ với các phòng ban đảm bảo hoàn tất việc thu thập các quy trình, thủ tục, tài liệu liên quan cho việc lập kế hoạch kiểm toán/ Assists in the planning of the audit audit plan, contact to departments to ensure the collection of related documents.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình kiểm toán, theo các quy trình đã được thiết kế của từng phòng ban/ Supports the development of audit program, according to the the procedures have been designed by each department.
 • Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu công việc/ Implements audit according to the approved plan and program, ensures the schedule of work.
 • Thu thập bằng chứng kiểm toán hữu hiệu làm cơ sở đưa ra quan sát và khuyến nghị trên báo cáo kiểm toán/ Obtaining effective audit evidence as the basis for making observations and recommendations on the audit report.
 • Hỗ trợ xây dựng/ thẩm định chính sách và quy trình cho các hoạt động chủ yếu của các công ty theo yêu cầu/ Assists in the building and evaluation of the policies and procedures.
 • Tham gia kiểm tra đột xuất theo yêu cầu/ Participates in sudden inspection as required.
 • Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán/ Assist to make audit report.
 • Thực hiện giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán một cách hiệu quả và báo cáo kịp thời cho các cấp quản lý/
 • Implement the supervision of the units in the implementation of audit proposals effectively and timely reporting to the management level.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên/ Other tasks as required.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán/ Bachelor degree upward major in Finance, Accounting, Audit.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm toán hoặc kiểm toán nội bộ/ At least 1 year experience in audit ỏ internal audit.
 • Tiếng Anh giao tiếp/ Good English communication.
 • Kiến thức tốt về Quản trị Doanh nghiệp cho các ngành nghệ sản xuất và chế biến, kinh doanh trong ngành thực phẩm/ Good knowledge about business administration for the manufacturing and processing industries, food business.
 • Nắm vững các quy định về Thuế/ Understand the tax regulations.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về SAP, quản trị hệ thống/ Preffered experience in SAP, administration system.
 • Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin/ Compliance with professional ethics and confidentiality.
 • Chịu khó, cần thận, tỉ mỉ, làm việc dưới áp lực cao/ Hard working, careful, meticulous, work under high pressure.
 • Làm việc nhóm, làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong công ty/ Teamwork, working with different parts of the company.

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn xin việc bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt (ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi làm việc).
 • Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt có dán ảnh chụp gần nhất và số điện thoại liên lạc.
 • Bản sao bằng cấp và chứng chỉ

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!