Kiểm Toán Nội Bộ

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch kiểm toán; liên hệ với các phòng ban đảm bảo hoàn tất việc thu thập các quy trình, thủ tục, tài liệu liên quan cho việc lập kế hoạch kiểm toán/ Assists in the planning of the audit audit plan, contact to departments to ensure the collection of related documents.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình kiểm toán, theo các quy trình đã được thiết kế của từng phòng ban/ Supports the development of audit program, according to the the procedures have been designed by each department.
 • Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu công việc/ Implements audit according to the approved plan and program, ensures the schedule of work.
 • Thu thập bằng chứng kiểm toán hữu hiệu làm cơ sở đưa ra quan sát và khuyến nghị trên báo cáo kiểm toán/ Obtaining effective audit evidence as the basis for making observations and recommendations on the audit report.
 • Hỗ trợ xây dựng/ thẩm định chính sách và quy trình cho các hoạt động chủ yếu của các công ty theo yêu cầu/ Assists in the building and evaluation of the policies and procedures.
 • Tham gia kiểm tra đột xuất theo yêu cầu/ Participates in sudden inspection as required.
 • Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán/ Assist to make audit report.
 • Thực hiện giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán một cách hiệu quả và báo cáo kịp thời cho các cấp quản lý/
 • Implement the supervision of the units in the implementation of audit proposals effectively and timely reporting to the management level.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên/ Other tasks as required.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán/ Bachelor degree upward major in Finance, Accounting, Audit.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm toán hoặc kiểm toán nội bộ/ At least 1 year experience in audit ỏ internal audit.
 • Tiếng Anh giao tiếp/ Good English communication.
 • Kiến thức tốt về Quản trị Doanh nghiệp cho các ngành nghệ sản xuất và chế biến, kinh doanh trong ngành thực phẩm/ Good knowledge about business administration for the manufacturing and processing industries, food business.
 • Nắm vững các quy định về Thuế/ Understand the tax regulations.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về SAP, quản trị hệ thống/ Preffered experience in SAP, administration system.
 • Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin/ Compliance with professional ethics and confidentiality.
 • Chịu khó, cần thận, tỉ mỉ, làm việc dưới áp lực cao/ Hard working, careful, meticulous, work under high pressure.
 • Làm việc nhóm, làm việc với nhiều bộ phận khác nhau trong công ty/ Teamwork, working with different parts of the company.

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn xin việc bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt (ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi làm việc).
 • Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt có dán ảnh chụp gần nhất và số điện thoại liên lạc.
 • Bản sao bằng cấp và chứng chỉ

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.