Job Description

Purpose

This position is responsible to support Shop Engineer for update the MTS/TIS/TPM (Maintenance Task Sheet/Task Instruction Sheet/Total Productive Maintenance) in Maintenance shop and visualize MTS/TIS/TPM at working station.

Key Responsibilities

 • Update the MTS/TIS (Maintenance Task Sheet/Task Instruction Sheet/Total Productive Maintenance) in Maintenance shop)
 • Visualize MTS/TIS/TPM at working station

Job Requirements

 • Knowledge: Good knowledge about Technical
 • Skills:
  • Good command of English
  • Good computer skill (MS Word, Excel, Power Point, Auto Cad, etc)
  • Ability to work under pressure
 • Experience/Education:
  • BA in Electrical Engineering/Student of Technical University,
 • Competencies:
  • Integrity and Trust
  • Ethics and Values
  • Drive for results
  • Process management

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!