Marketing Executive

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

 • Assist Marketing Manager in preparing proposal for marketing programs;
 • Assist Marketing Manager in planning and implementing the marketing plan;
 • Support sales team and distributors in implementing marketing programs and co-ordinate with sales team in monitoring marketing programs;
 • Follow up and support third party (agency/suppliers) to process marketing plan;
 • Execute all brand/corporate communications plan and brand management;
 • Assist Marketing Manager to back check of marketing programs;
 • Periodical marketing visit to update and monitor the marketing situation;
 • Co-operate with sales team and distributors in updating competitors’ activities; and
 • Monitor marketing expenses.

Job Requirements

 • 2 plus years of experiences in Marketing.
 • Experience in FMCG would be an added advantage.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!