Marketing Executive

Việc làm đã hết hạn

Job Description

 • New product:
 • Follow up new product development situation
 • Follow up production
 • Develop POSM , Product guide – getting license
 • Promotion:
 • Making Promotion plan by monthly & by quarterly base on sales target
 • Make all legal document to register trade office for Promotion plan monthly
 • Promotion follow-up: producing situation & used result
 • Make merchandising plan for brand in store base on promotion & brand plan
 • Media:
 • Make plan & manage digital marketing activity base on Media plan of each brand
 • Supervise all BTL activity together with agency
 • Performance managing:
 • Sales by items managing & analyzing
 • Stock managing: lacking or big stock
 • Field work: market survey & update competitor information such as promotion program, new products
 • Assist BM:
 • ATL: print ad, PR (booking, design, copy)
 • BTL: POSM making, allocation, PM allocation
 • Event execution

Job Requirements

 • University graduation
 • Fresh- Graduate also be considered
 • Good communication, English, MS. Office, organization, negotiation, problem solving, analysis, planning
 • Active, initiative, enthusiastic, interpersonal, independent, and be a good team player

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!