Marketing Planner Internship

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

 • Analyze communication metrics and make recommendations on communication strategies
 • Finding insights and ideas and effectively communicate project status/challenges
 • Research and assess communication methods and share findings with other team members

Job Requirements

 • Nice in writing, copywriting, content production
 • Expert in searching insights and connecting with students, staffs, prospects…
 • Correlate with Creative team to visualize ideas
 • Self-motivated, confident, dynamic, fun/interesting
 • High sense of responsibility with result-oriented and can-do attitude
 • Ability to manage time effectively to ensure that tasks are prioritized and deadlines are met
 • Master bachelor in Communications, PR or Marketing
 • English: Fluently

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!