Nhân Viên Kế Toán

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Thực hiện tất cả các công việc kế toán và bất kỳ công việc nào được phân công;
 • Chủ động làm việc với các bộ phận, thu thập, theo dõi và quản lý ngân sách của các dự án; thông báo cho các bộ phận liên quan khi ngân sách bị vượt
 • Làm việc với các nhà cung cấp, các studio
 • Lập báo cáo quyết toán phim, báo cáo overage
 • Hoàn thành nhưng không chỉ giới hạn các công việc được phân công sau:
 • Phối hợp làm việc với đồng nghiệp nhằm đảm bảo hạch toán kế toán kịp thời và chính xác, bao gồm các phần hành doanh thu, chi phí, phải thu, phải trả, tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt, đối chiếu số liệu và các hoạt động hỗ trợ khác;
 • Lập các báo cáo thông thường như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Sổ cái Tài sản cố định, Báo cáo công nợ, phân bổ chi phí, và Sổ cái tổng hợp;
 • Đảm bảo hoàn thành và đối chiếu số liệu giữa số liệu chi chép trên sổ sách và ngân sách đã được duyệt;
 • Lập và nộp các báo cáo bắt buộc theo quy định.
 • Làm việc với kiểm toán viên trong công tác kiểm toán hàng năm;
 • Làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề quyết toán thuế;
 • Chủ động cập nhật các thay đổi theo quy định và thực tiễn về kế toán và thuế.
 • Thực hiện các công việc khác được giao.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế
 • Phân tích số liệu
 • Đánh giá rủi ro
 • Có thể chịu được áp lực
 • Làm việc nhóm hiệu quả

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!