Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Thực hiện xem xét tài liệu thiết kế.
 • Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử, script, test tool.
 • Thực hiện kiểm thử sản phẩm và quản lý lỗi tìm được trên hệ thống quản lý lỗi.
 • Báo cáo kết quả kiểm thử.
 • Đào tạo người sử dụng.
 • Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ mạng Viettel

Yêu cầu công việc

 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, điện tử số, xử lý số tín hiệu, viễn thông.
 • Ưu tiên ứng viên nắm được các kỹ thuật kiểm thử, lập trình được, có kinh nghiệm lập trình hoặc kiểm thử
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm
 • TOEIC 600 điểm trở lên.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.