Job Description

To be responsible to assigned machine group of PMD production line which include operate, troubleshooting, support technical team to perform machine maintenance to ensure machine always in good condition to deliver high quality of product in the most effective way Minimum

Job Requirements

  • Certificate in mechanical / electrical or electronic from vocational school.
  • Working experience is an advantage
  • Basic skills Of MS office : Microsoft Excel, Word
  • Basic English skill (equivalent to A level)
  • Skills & Specialization
    • Skill in operating the mechanical machine is required
    • Good interpersonal skills is definitely an advantage

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!