Quản Lý Truyền Thông Quảng Cáo

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Lên kế hoạch, phân tích và tối ưu hóa các hoạt động truyền thông quảng cáo trên TV, Báo chí, OOH, Digital/ Making plan, analyzing and optimizing media activities on TV, newspaper, OOH, Digital.
 • Phân tích đánh giá và giám sát các hoạt động tài trợ, trao đổi truyển thông quảng cáo/ Analyzing, evaluating and monitoring the sponsorship activities, media exchanges.
 • Xây dựng và phát triển các ý tưởng sáng tạo, giám sát việc sản xuất các nội dung quảng cáo/ Building and developing creative ideas, monitoring the production of advertising content.
 • Quản lý và kiểm soát các tư liệu truyền thông quảng cáo/ Managing and Controling media material.
 • Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo – media Agency/ Managing the advertising suppliers – media Agency.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông Quảng cáo/ Bachelor degree upward in Marketing, Media major.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm cùng vị trí tương đương/ At least 2 years experience in equivalent position.
 • Tiếng Anh thành thạo/ English influence.
 • Kinh nghiệm làm việc tại Media Agency/ Work experience at media agency.
 • Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm/ Leadership skill, individual work and team work.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày/ Communication and presentation skill.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề/ Analyzing and solving problem skilll.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tối ưu hóa quảng cáo TV, Báo chí, OOH, Digital/ Planning and optimizing.
 • Kỹ năng sáng tạo và phát triển các nội dung truyền thông/ Creation and development media content.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!