Quản Lý Truyền Thông Quảng Cáo

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Lên kế hoạch, phân tích và tối ưu hóa các hoạt động truyền thông quảng cáo trên TV, Báo chí, OOH, Digital/ Making plan, analyzing and optimizing media activities on TV, newspaper, OOH, Digital.
 • Phân tích đánh giá và giám sát các hoạt động tài trợ, trao đổi truyển thông quảng cáo/ Analyzing, evaluating and monitoring the sponsorship activities, media exchanges.
 • Xây dựng và phát triển các ý tưởng sáng tạo, giám sát việc sản xuất các nội dung quảng cáo/ Building and developing creative ideas, monitoring the production of advertising content.
 • Quản lý và kiểm soát các tư liệu truyền thông quảng cáo/ Managing and Controling media material.
 • Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo – media Agency/ Managing the advertising suppliers – media Agency.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông Quảng cáo/ Bachelor degree upward in Marketing, Media major.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm cùng vị trí tương đương/ At least 2 years experience in equivalent position.
 • Tiếng Anh thành thạo/ English influence.
 • Kinh nghiệm làm việc tại Media Agency/ Work experience at media agency.
 • Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm/ Leadership skill, individual work and team work.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày/ Communication and presentation skill.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề/ Analyzing and solving problem skilll.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tối ưu hóa quảng cáo TV, Báo chí, OOH, Digital/ Planning and optimizing.
 • Kỹ năng sáng tạo và phát triển các nội dung truyền thông/ Creation and development media content.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.