Job Description

 • Develop new Biscuit and Cracker products
 • Support team to develop other projects
 • Arrange experiment, product trial and new ingredients
 • Communicate and arrange to other teams for test trial in factory
 • Co-work with marketing to develop new ideas, do customer survey

* The details with be discuss in the interview

Job Requirement

 • Male, age from 26 – 35
 • Graduated from university, major: Food Technology, Food Biotechnology…
 • At least 3-year experiences in Food Technology
 • Communicate in English fluently
 • MS office software is advanced
 • Good at report and presentation skill
 • Enthusiasm, intelligent, hard-working, have responsibility in work
 • Work well independently and in group

Benefit

 • Probationary period : 2 months
 • Social Insurance, Medical Insurance, Unemployed Insurance, 13th month salary, end year bonus

Địa chỉ văn phòng

561a Điện Biên Phủ, Phường 25, Sài Gòn, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!