Job Descriptions

 • Welcoming guests who come to visit the sales gallary
 • Registrating guests information
 • Answering & receiving, sending mails, packages to internal/ external

Job Requirements

 • Vocation/college
 • Verbal and written communication skills.
 • Communication in English.
 • Customer service orientation
 • Information management
 • Organizing and planning
 • Attention to detail
 • Initiative, reliability
 • Stress tolerance

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!