Job Description

 • Your main responsibilities and duties are as follow:
  • Research advanced technology for next generation car.
  • Develop algorithm of driver assistance system.
  • Implement and optimize real-time algorithms for real product.
  • Participate in brainstorming sessions for proposal of new product.

Job Requirements

 • Vietnamese nationality;
 • 1 – 2 year of working experience in related fields.
 • Experience in image processing, image analysis, object recognition and image segmentation algorithms.
 • Experience of C++ programming, Matlab is considered a merit.

Địa chỉ văn phòng

Hà Nội, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!