Senior Backend Developer

Việc làm đã hết hạn

Job Description

  • Design, develop, test, deploy, maintain and improve backend API services.
  • Manage individual project priorities, deadlines and deliverables.
  • Improve engineer efficiency with common tooling and platform.
  • Build reliable data platform.

Job Requirements

  • Experience working with one or more from the following: web application development, Unix/Linux environments, distributed and parallel systems, machine learning, networking, developing large software systems.
  • Experience with one or more general purpose programming languages including but not limited to: Java, C/C++, Python, JavaScript, or Go. Interest and ability to learn other coding languages as needed.
  • Experience with two or more data systems but not limited to: Postgres, Mongodb, Elasticsearch, Redis, Kafka, Cassandra.
  • Experience with Docker.
  • Familiar with Microservices, event driven architecture.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!