Senior DevOps Developer, Release Team

Việc làm đã hết hạn

Job Descriptions

 • Design, implement and manage the build environment and release tools;
 • Automation of a release process, writing scripts on PHP, bash, golang;
 • Administration of version control systems, writing git hooks, adding new repositories;
 • Administration of Atlassian products (Jira, Crucible, Confluence), creating new workflow (adding post-functions and logic), adding web hooks, configure plugins, automate code-review process;
 • Administration of CI systems (Teamcity, Jenkins), configuring CI Jobs and implementing continuous delivery in our release process;
 • Control and implementing of deployment process, creating deployment scripts;
 • Support for test automation process, adding scripts for triggering new automation tests and reporting to our communication systems;
 • Support developers in implementing new features to production as fast as possible;
 • Work closely with development teams to build and optimize a Continuous Integration infrastructure;
 • Implement release deployment standards; troubleshoot and fix environmental problems introduced to builds etc.

Job Requirements

You should ideally have

Technologies

 • Linux
 • Virtualization
 • Continuous Integration (Jenkins, TeamCity, Bamboo)
 • Atlassian products (JIRA, Crucible/Fisheye, Confluence)
 • WEB hooks/hooks for vcs
 • Version Control System (GIT, SVN)
 • DB (MySQL, PostgreSQL)
 • Centralized configuration management (Puppet)

Programming Languages

 • Python/PHP/GO/Bash- Soft Skills:
 • Problem solving
 • Responsibility
 • Flexible
 • Focused on the task
 • Team oriented

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!