Senior Web Developer

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Tham gia kiểm tra và xử lý lỗi phát sinh trên hệ thống website.
 • Tham gia xây dựng, phát triển các sản phẩm website của công ty.
 • Nghiên cứu cập nhật các công nghệ mới vào ứng dụng web.
 • Hỗ trợ các team khác các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
 • Đề xuất đưa ra các ý tưởng mới cho team leader.

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển web với Asp, .Net, MVC, JQuery và AngularJS.
 • Có kinh nghiệm trong .NET 3.5 / 4.0 / 4.5, C#, ASP.NET, MVC 5, Web API 2.
 • Có kinh nghiệm về Java Script, AngularJS, JQuery, Bootstrap.
 • Có kinh nghiệm trong HTML 5
 • Có kinh nghiệm trong SQL Server, MongoDB.
 • Có kinh nghiệm quản lý phát triển các sản phẩm phần mềm, website.
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
 • Nắm bắt được sự phát triển công nghệ và có động lực để phát triển kỹ năng cho bản thân.
 • Tham gia phát triển các website Yan, Bestie, Dienanh, ad.yan.vn, photo.yan.vn, sso.yan.vn

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.