Thư Ký Kỹ Thuật

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ quản lý kho kỹ thuật
  • Hỗ trợ công việc giấy tờ liên quan đến bộ phận
  • Cập nhật dữ liệu và báo cáo
  • Kiểm tra yêu cầu từ Escape, theo dõi yêu cầu từ các bộ phận và thông báo cho đội kỹ thuật
  • Hỗ trợ quản lý các thiết bị

Yêu cầu công việc

  • Tiếng anh khá, chịu khó, chăm chỉ
  • Làm giờ hành chính

 

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.