Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm Puma Development

Việc làm đã hết hạn

Job Description

  • Assisting Head of PDC with day to day communications within the department. Assisting Head of PDC in project follow up and reporting and power point presentation
  • Communicating with suppliers on various levels.
  • Arranging appointment and travel plans / flight bookings and hotel arrangements.
  • Communicating with Developement team on updates.
  • Admin support to PDC Head and team
  • KPI reporting, tracking, follow-up
  • Conduct analyses and present results –  Cross-category coordination and consolidation of reports
  • Team building activities
  • Follow up on action items defined in weekly PDC Head Meeting
  • Project Management of Development related projects as defined between PDC Heads

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!