Trưởng Phòng QC

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

 • Hoạch định chế độ kiểm tra phù hợp tại các điểm kiểm tra.
 • Đảm bảo các sản phẩm có yêu cầu thử nghiệm cơ lý được thử nghiệm đầy đủ trong quá trình sản xuất.
 • Thực hiện kiểm định bên ngoài.
 • Đảm bảo việc kiểm soát thiết bị đo liên quan đến chất lượng sản phẩm, sử dụng phù hợp với mục đích yêu cầu.
 • Đảm bảo các sản phẩm không phù hợp được nhận dạng.
 • Đề xuất các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp và giải pháp phòng ngừa cho các sản phẩm khác.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu tình hình sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất.
 • Đào tạo nhân viên QC mới về các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trước khi phân nhiệm.
 • Lập báo cáo định kỳ liên quan đến hoạt động của QC, chất lượng sản phẩm, sản phẩm không phù hợp, hiệu chuẩn thiết bị đo,…
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ đại học chuyên ngành quản lý chất lượng hoặc tương đương.
 • Được đào tạo về khóa huấn luyện về ISO 9001.
 • Có kiến thức và khả năng áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê.
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự.
 • Có kỹ năng giải quyết xung đột trong tổ chức, khả năng thuyết phục trong giao tiếp cao.
 • Nhạy bén, quyết đoán trong công việc.
 • Có kỹ năng lôi kéo, giữ chân nhân viên, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Địa chỉ văn phòng

Đồng Nai, Việt Nam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!