1. TỔNG QUAN

1.1. Career.vn cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho người dùng thông tin sử dụng dịch vụ an toàn.

1.2. Quy định Bảo mật thông tin này đưa ra những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho website của chúng tôi. Bằng việc sử dụng website, người sử dụng đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong quy định này.

1.3. Những dữ liệu của người sử dụng sẽ được tích trữ và xử lý ở Việt Nam. Nếu người sử dụng truy cập trang website Career.vn bên ngoài Việt Nam, điều này nghĩa là người sử dụng đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của người sử dụng ra khỏi nước người sử dụng và đưa đến Việt Nam.

1.4. Website của chúng tôi kết nối với những website khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Career.vn không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những website khác do người sử dụng chọn từ website Career.vn. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên xem lại những quy định bảo mật thông tin của những website đó để người sử dụng có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của người sử dụng. Quy định Bảo mật thông tin này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên website Career.vn và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

2. VỀ VIỆC THU THẬP VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

2.1. Ở một vài tính năng trên website của chúng tôi, Career.vn đòi hỏi và có thể đòi hỏi người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản, số bảo hiểm xã hội, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ.

2.2. Ở những tính năng khác, website Career.vn thu thập hoặc/và có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với người sử dụng như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích.

2.3. Career.vn có thể không trực tiếp thu thập những thông tin về người sử dụng khi người sử dụng dùng những dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu người sử dụng đăng ký vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên truy cập và mật khẩu của người sử dụng, có nghĩa là người sử dụng đã ủy quyền cho chúng tôi truy cập và giữ lại những thông tin trong thông tin tài khoản của người sử dụng; những thông tin như thế sẽ được bắt buộc phải cung cấp và xử lý theo những quy định và hoạt động được mô tả trong Quy định Bảo mật thông tin này.

2.4. Chúng tôi thu thập và có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc người sử dụng sử dụng website Career.vn của chúng tôi, như những vùng và những dịch vụ người sử dụng truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của người sử dụng được hoặc có thể được Career.vn thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo.

2.5. Career.vn có thể gửi tới người sử dụng cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, tham khảo và/hoặc thông tin về lối sống, nhưng chỉ phụ thuộc vào người sử dụng có muốn được cung cấp những thông tin như thế hay không. Nếu người sử dụng muốn cập nhật những thông tin như trên, có nghĩa là người sử dụng đồng ý cho sử dụng những thông tin đó theo quy định và hoạt động được mô tả trong Quy định Bảo mật này. Ví dụ, thông tin như thế có thể được dùng với mục đích xác định lợi ích tiềm năng của người sử dụng trong việc nhận email hoặc những giao tiếp khác về những sản phẩm và dịch vụ riêng.

2.6. Nếu người sử dụng đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên website Career.vn, hoặc trong bảng dữ liệu đơn xin việc có thể tìm thấy, những thông tin như thế có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người mà Career.vn không có quyền quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng thông tin mà người sử dụng cung cấp ở những khu vực công cộng của Career.vn.

2.7. Chúng tôi tin rằng việc quản lý nghề nghiệp của người sử dụng là một quá trình lâu dài nên chúng tôi giữ lại và không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về người sử dụng trong nỗ lực giúp người sử dụng tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả, thuần thục và thích hợp hơn.

Người sử dụng có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản Career.vn của người sử dụng, đơn xin việc trong bảng mô tả sơ lược Career.vn của người sử dụng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người sử dụng có thể xóa đơn xin việc trên dữ liệu trực tuyến của Career.vn, loại bỏ hoặc đóng tài khoản Career.vn bất cứ lúc nào. Khi đó, chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những bản sao đơn xin việc của người sử dụng.

3. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA WEBSITE CAREER.VN

3.1. Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên website Career.vn, dù là thông tin cá nhân, nhân khẩu, thông tin chung chung hoặc chuyên môn với mục đích hoạt động và cải thiện website Career.vn, khuyến khích kinh nghiệm của những người sử dụng tích cực và chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

3.2. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên website Career.vn hoặc những công ty liên kết với Career.vn hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra.

3.3. Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của người sử dụng để gửi email cho người sử dụng hoặc giao tiếp với người sử dụng cho biết những cập nhật trên website Career.vn, như những cơ hội việc làm mới và danh sách bổ sung có thể hấp dẫn người sử dụng. Những thư này có đến với người sử dụng tự nhiên và thường xuyên hay không phụ thuộc vào thông tin chúng tôi có về người sử dụng. Cùng lúc đăng ký Career.vn, người sử dụng có khả năng chọn lọc để nhận được sự giao tiếp thêm, thông tin và những xúc tiến bao gồm mà không hạn chế những thư thông tin miễn phí từ Career.vn liên quan đến những tiêu đề có thể đặc biệt thu hút người sử dụng, chẳng hạn như “lời khuyên trong quản lý công việc”….

3.4. Chúng tôi có một tính năng mà người sử dụng có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào người sử dụng gửi trong vùng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho người sử dụng nhiều thông tin hơn nữa.

4. ĐIỀU KHOẢN VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của người sử dụng, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng website Career.vn của người sử dụng (như những vùng và những dịch vụ người sử dụng truy cập), ngoại trừ những trường hợp dưới đây:

4.1. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu người sử dụng đồng ý tiết lộ. Ví dụ, nếu người sử dụng trình bày rằng người sử dụng muốn nhận thông tin về những thông tin hoặc những dịch vụ của bên thứ ba đúng vào lúc người sử dụng đăng ký một tài khoản Career.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của người sử dụng cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho người sử dụng hoặc muốn liên lạc với người sử dụng. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về người sử dụng (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo người sử dụng cung cấp) để xác định liệu người sử dụng có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.

4.2. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ website của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của người sử dụng cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

4.3. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để:

(a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp;

(b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Career.vn hoặc những công ty liên kết của Career.vn;

(c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia;

hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

4.4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của Career.vn, liệu phần nhận được như thế bằng con đường liên doanh liên kết, hợp nhất hay mua bán của tất cả hoặc một phần quan trọng tài sản của chúng tôi. Thêm vào đó, trong việc Career.vn trở thành chủ thể của một tiến trình phá sản, là cố ý hay vô ý, Career.vn hoặc những người ủy thác của nó trong tiến trình phá sản có thể bán, cho phép hay nói cách khác quyết định những thông tin như thế trong một hợp đồng được công nhận bởi tòa án phá sản.

4.5. Career.vn cũng có thể chia sẻ thông tin nặc danh tập hợp về số lượng người đăng kí/sử dụng website Career.vn (ví dụ, số khách đến vùng phổ biến của website Career.vn) với những khách hàng, đối tác và bên thứ ba để họ có thể hiểu những loại khách truy cập website Career.vn và cách sử dụng website Career.vn.

4.6. Career.vn cung cấp công nghệ, những dịch vụ làm chủ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những vùng tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như “những vùng tuyển dụng riêng”). Thông tin cá nhân và/hoặc nhân khẩu người sử dụng cung cấp trong những vùng tuyển dụng riêng trở thành dữ liệu của Career.vn, nhưng không được sử dụng bởi người nào khác ngoài người sử dụng, Career.vn và công ty liên quan nếu không được sự đồng ý của người sử dụng.

5. PHƯƠNG PHÁP ỨNG TUYỂN VIỆC LÀM

Vì Career.vn là một trang thông tin nghề nghiệp, chúng tôi giúp người sử dụng đăng tải bộ hồ sơ ứng tuyển của người sử dụng vào dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách làm điều này:

5.1. Người sử dụng có thể lưu giữ đơn xin việc của người sử dụng trong kho dữ liệu của chúng tôi, nhưng không được những nhà tuyển dụng tiềm năng tìm thấy. Không cho phép đơn xin việc của người sử dụng được tìm thấy có nghĩa là người sử dụng có thể dùng bộ hồ sơ ứng tuyển này để xin việc trực tuyến nhưng doanh nghiệp và nhà tuyển dụng sẽ không truy cập để tìm thấy nó thông qua sản phẩm dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.

5.2. Nếu người sử dụng muốn đơn xin việc của người sử dụng được tìm thấy, tất cả những người truy cập vào kho dữ liệu hồ sơ ứng tuyển của chúng tôi (hoặc những bản sao) đều có thể xem được đơn xin việc của người sử dụng. Đồng thời, những phần của đơn xin việc có thể tìm thấy của người sử dụng (nhưng không phải là những thông tin liên lạc của người sử dụng) có thể được công khai trong bảng mô tả sơ lược về người sử dụng trên mạng Career.vn.

Chúng tôi cố gắng hạn chế việc truy cập vào kho dữ liệu có thể tìm thấy của chúng tôi (hoặc bản sao) chỉ cho những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chủ lao động, headhunter và những tổ chức tuyển người chuyên nghiệp cũng như và những tổ chức pháp luật và bảo vệ quốc gia, nhưng không thể chắc chắn rằng những tổ chức khác sẽ không truy cập được vào kho dữ liệu này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng đơn xin việc của bên thứ ba nếu như họ vào kho dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, những phần trong đơn xin việc có thể được tìm thấy của người sử dụng (không phải là thông tin liên lạc của người sử dụng) mà tự động công khai trong bản mô tả sơ lược về người sử dụng trên mạng Career.vn có thể được truy cập bởi bất cứ người nào sử dụng sản phẩm mạng Career.vn. Người sử dụng có thể loại bỏ đơn xin việc của người sử dụng ra khỏi kho dữ liệu có thể được tìm thấy của chúng tôi hoặc xóa phần mô tả sơ lược về người sử dụng ra khỏi mạng Career.vn vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhà tuyền dụng và những người khác trả tiền truy cập vào kho dữ liệu đó hoặc chứa một bản sao của kho dữ liệu đó, cũng như những bên khác truy cập vào kho dữ liệu và những ai truy cập mạng Career.vn có thể giữ lại bản sao Lý lịch của người sử dụng hoặc bản mô tả sơ lược trong tư liệu riêng của họ. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sở hữu, sử dụng hoặc bảo mật đơn xin việc hoặc bản mô tả sơ lược trong những trường hợp này.

6. COOKIES VÀ ÁP DỤNG COOKIES

6.1. Career.vn dùng “cookies” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của người sử dụng bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của người sử dụng. Cookie được chỉ định vào máy tính của người sử dụng và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho người sử dụng.

6.2. Mục đích của cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của người sử dụng. Cookie báo cho máy chủ trang web rằng người sử dụng đã quay lại một trang riêng biệt. Ví dụ, nếu người sử dụng cá nhân hóa những trang Career.vn hay đăng ký dịch vụ, một cookie sẽ giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về người sử dụng (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi người sử dụng quay lại trang Career.vn, thông tin người sử dụng cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, vì vậy người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà người sử dụng yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

6.3. Người sử dụng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể người sử dụng thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu người sử dụng thích. Thay vào đó, người sử dụng có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho người sử dụng mội lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu người sử dụng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của người sử dụng trên website Career.vn.

7. CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

8.1. Người sử dụng có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản Career.vn bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Career.vn, vào tài khoản của người sử dụng, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

8.2. Nếu người sử dụng chọn lựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ Career.vn hay bên thứ ba vào lúc người sử dụng đăng ký với Career.vn nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của người sử dụng, người sử dụng có thể quy ết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu người sử dụng chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó người sử dụng có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CAREER.VN

Career.vn đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vì mục đích không thích hợp.

9. TRƯỜNG HỢP CÓ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Quy định Bảo mật thông tin này đối với website Career.vn, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi đó để người sử dụng biết những thông tin chúng tôi tập hợp, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin, và những ai chúng tôi tiết lộ thông tin. Nếu vào bất cứ lúc nào, người sử dụng có thể đặt câu hỏi hay sự quan tâm về bản quy định bảo mật, xin hãy email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected].

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 35 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của người sử dụng về bản quy định bảo mật này. Nếu người sử dụng có bất cứ góp ý nào dành cho Quy định Bảo mật thông tin này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ: [email protected]. Chúng tôi sẽ xem xét và sửa chữa kịp thời.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!