Đang đọc:

Sự khác nhau về cách bắt tay giữa các nước

la-na-pol-presidential-debate-st-louis-photos-043 la-na-pol-presidential-debate-st-louis-photos-043

Sự khác nhau về cách bắt tay giữa các nước

bởi Linh Hoang trong mục Infographic

Tại Australia, phụ nữ không bắt tay nhau nhưng tại Morocco, người dân chỉ bắt tay nếu cùng giới.

quy-tac-bat-tay

Việt hóa đồ họa: Việt Chung

Theo Vnexpress

Linh Hoang

Small eyes, but always try to actually smile.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.