Đang đọc:

Tổng hợp các việc làm hấp dẫn cho Designer

8 8

Tổng hợp các việc làm hấp dẫn cho Designer

bởi Quynh Cao trong mục Tổng hợp tin tuyển dụng, Xu hướng

1.Prudential – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty7f12

2. Forbes – Design Intern

Chi tiết tại: http://i.career.vn/nhxute8dc

3. Zoe Events – Graphic Designer/Senior Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngtya391

4. Zoe Events – 3D Designer/Senior 3D Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty9d3f

5. J.O.O.M – Graphic Designer

Chi tiết tại:  http://i.career.vn/cngtya99f

6. Coca Cola – Creative Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngtyf1c3

7. Arena – Senior Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty7bb3

8. Elite Fitness – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/bimgr75a9

9. Yan – 2D Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/yanme5146

10. Heineken – Design & Quality Officer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty030f

11. VIB – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/ngnhn9581

12. Thiên Long – Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật

Chi tiết tại: http://i.career.vn/tpont93a6

13. Rio Creative – Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty95f5

14. LinkQ – Nhân Viên Thiết Kế

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty2e09

15. Kansai – Chuyên Viên Thiết Kế

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty3e6d

Career.vn Team

Quynh Cao

Bạn đang vội vàng thì đừng đem theo quá nhiều; Bạn cần nghỉ ngơi thì đừng nghĩ nhiều quá.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.