Đang đọc:

Tổng hợp các việc làm hấp dẫn cho Designer

8 8

Tổng hợp các việc làm hấp dẫn cho Designer

bởi Quynh Cao trong mục Tổng hợp tin tuyển dụng, Xu hướng

1.Prudential – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty7f12

2. Forbes – Design Intern

Chi tiết tại: http://i.career.vn/nhxute8dc

3. Zoe Events – Graphic Designer/Senior Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngtya391

4. Zoe Events – 3D Designer/Senior 3D Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty9d3f

5. J.O.O.M – Graphic Designer

Chi tiết tại:  http://i.career.vn/cngtya99f

6. Coca Cola – Creative Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngtyf1c3

7. Arena – Senior Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty7bb3

8. Elite Fitness – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/bimgr75a9

9. Yan – 2D Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/yanme5146

10. Heineken – Design & Quality Officer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty030f

11. VIB – Graphic Designer

Chi tiết tại: http://i.career.vn/ngnhn9581

12. Thiên Long – Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật

Chi tiết tại: http://i.career.vn/tpont93a6

13. Rio Creative – Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty95f5

14. LinkQ – Nhân Viên Thiết Kế

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty2e09

15. Kansai – Chuyên Viên Thiết Kế

Chi tiết tại: http://i.career.vn/cngty3e6d

Career.vn Team

Quynh Cao

Bạn đang vội vàng thì đừng đem theo quá nhiều; Bạn cần nghỉ ngơi thì đừng nghĩ nhiều quá.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!