1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Trước khi sử dụng website Career.vn người sử dụng cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của Career.vn. Khi người sử dụng truy cập và sử dụng website Career.vn xem như người sử dụng đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

1.2. Career.vn được phép hiệu chỉnh các điều khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy người sử dụng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới của Career.vn.

1.3. Những thuật ngữ “Người sử dụng” được dùng ở đây đề cập đến tất cả cá nhân hoặc tổ chức truy cập vào website này với bất kỳ lý do nào.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỘI DUNG WEBSITE

2.1. Career.vn cho phép người sử dụng xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên hoặc từ Career.vn chỉ cho cá nhân người sử dụng, không vì mục đích thương mại.

2.2. Những nội dung của website này, bao gồm nhưng không giới hạn hình thức biểu hiện là văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (gọi chung là “nội dung trang web” được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu và quy định khác tại Việt Nam và các quốc gia khác. Tất cả nội dung của trang web này được biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Career.vn và được bảo vệ bởi pháp luật về bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung website nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác.

Người sử dùng phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của người sử dụng chứa trong nội dung website gốc trên bất cứ bản sao nào người sử dụng tạo ra nội dung website. Người sử dụng không được phép thay đổi, bán nội dung website này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào.

2.3. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm. Người sử dụng không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà Career.vn tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ website nào khác.

3. TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN CAREER.VN

Những người sử dụng không thể dùng bất cứ thông tin nào trên Career.vn nào để truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy vật chất, bao gồm mà không hạn chế nội dung trang web:

(a) Xâm phạm bất cứ quy định luật pháp nào hay nội quy thích hợp nào;

(b) Phương pháp/hình thức/cách thức xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh hay bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác hay xâm phạm bảo mật, công khai hay những quyền cá nhân khác của người khác;

Và (c) Làm mất danh dự, nội dung thiếu văn hóa, bạo lực và xúc phạm người khác cũng như vi phạm thuần phong mỹ tục.

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG AN TOÀN TRANG CAREER.VN

4.1. Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của trang Career.vn, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập;

(b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp;

(c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ website Career.vn nào, làm quá tải, tràn ngập, …

Và (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào.

4.2. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Career.vn sẽ kiến nghị những xâm phạm như trên và có thể bao gồm và kết hợp với, quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại trên.

5. TRƯỜNG HỢP HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT

Website Career.vn có thể được dùng để hỗ trợ những cá nhân tìm kiếm công việc và thông tin nghề nghiệp và những doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên một cách hợp pháp. Career.vn đặc biệt ngăn cấm việc dùng website này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả những người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

5.1. Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là bộ hồ sơ xin việc chính xác của riêng người sử dụng.

5.2. Đăng bất cứ giấy phép kinh doanh, kế hoạch hình chóp, hội viên câu lạc bộ, cách thức phân phối hay sự dàn xếp đại lý đại diện Kinh Doanh hay cơ hội kinh doanh khác đòi hỏi thanh toán trước và theo định kỳ, chi ủy nhiệm thanh toán (ngoại trừ việc đăng tải nhằm làm rõ việc ủy nhiệm thanh toán công việc hiện nay và làm rõ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà người tìm việc đang bán; trong trường hợp này, việc đăng tải như thế được cho phép), đòi hỏi tuyển dụng những thành viên khác, nhà phân phối nhỏ hoặc đại lý nhỏ.

5.3. Sử dụng dữ liệu đơn xin việc Career.vn cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

5.4. Gửi mail hoặc email, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến một người sử dụng của website Career.vn.

5.5. Xóa hoặc xem lại bất cứ dữ liệu được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác.

5.6. Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của bất cứ nội dung nào trên Career.vn hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này.

5.7. Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên bất cứ thiết bị của Career.vn.

5.8. Nếu người sử dụng có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của trang web này, việc tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của người sử dụng cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của người sử dụng vì những mục đích không được quyền. Tuy nhiên, bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng có ở đây, việc dùng hay cố gắng dùng bất cứ máy móc, phần mềm, công cụ, đại lý hay thiết bị khác hoặc kỹ thuật (bao gồm mà không hạn chế các nhánh, mạng lưới, người máy hoặc những đại lý thông minh) để đánh dấu hoặc tìm ra bất cứ thông tin liên quan Career.vn.

6. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG

6.1. Khi người sử dụng đăng ký trang web này, người sử dụng sẽ được yêu cầu cung cấp cho Career.vn một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp (Thông tin của người sử dụng ). Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên trang web này, người sử dụng hiểu và đồng ý rằng Career.vn có thể tiết lộ cho bên thứ ba một vài thông tin kết hợp chứa trong hồ sơ xin việc đã đăng ký của người sử dụng.

Career.vn sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của người sử dụng mà không có sự đồng ý ưu tiên của người sử dụng, ngoại trừ những trường hợp nhất định hay tuân theo quy định luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp.

6.2. Career.vn lưu trữ quyền cung cấp cho người sử dụng dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên những gì tham khảo do người sử dụng cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do Career.vn và bên thứ ba thực hiện. Vui lòng xem Quy định Bảo mật thông tin của Career.vn để có chi tiết nhiều hơn liên quan đến thông tin của người sử dụng.

6.3. Trách nhiệm của người sử dụng:

Người sử dụng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng của người sử dụng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Người sử dụng thông qua việc sử dụng website Career.vn, chấp nhận không làm những điều sau:

(a) đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu người sử dụng không phải là người chủ bản quyền hoặc được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó, đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu người sử dụng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ;

(b) đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác;

(c) đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung nhạy cảm;

(d) đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứ virus, hourse Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.

6.4. Career.vn không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay sự phụ thuộc vào những giao tiếp được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm được người sử dụng bày tỏ. Người sử dụng biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho người sử dụng.

6.5. Career.vn đóng vai trò bên trung gian cung cấp và công khai trực tuyến của thông tin được người sử dụng cung cấp và không có trách nhiệm hiển thị những nội dung do người sử dụng đăng tải. Nếu những thao tác do một người sử dụng thông báo không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện này, Career.vn có thể kiểm tra những điều không đúng và xác định thiện ý và sự thận trọng hạn chế có nên loại bỏ hay yêu cầu loại bỏ giao tiếp.

6.6. Career.vn không có trách nhiệm pháp lý cũng như không có trách nhiệm đối với những người sử dụng để thực hiện hay không thực hiện những hoạt động như thế. Career.vn đăng ký trước quyền trục xuất những người sử dụng và ngăn chặn sự truy cập xa hơn đến website này để xâm hại những thỏa thuận và điều kiện hay luật pháp và quyền loại bỏ những giao tiếp lăng mạ, không hợp pháp hay có tính chất gây rối.

6.7. Career.vn có thể không thực hiện bất cứ hành động đối với những thông tin do người sử dụng cung cấp mà cho rằng là cần thiết hay thích hợp trong sự suy xét có hạn nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Career.vn hoặc có thể khiến cho Career.vn mất đi (trong cả hay một phần) dịch vụ những nhà cung cấp khác. Bằng cách đưa ra nội dung đến bất cứ vùng công cộng hoặc không công cộng của Career.vn, bao gồm bảng tin nhắn, diễn đàn, cuộc thi và những chat room, người sử dụng cung cấp không ràng buộc cho Career.vn và những công ty liên kết với Career.vn sự trung thành, thường xuyên, không thể hủy bỏ, có thể cho phép thay thế (thông qua nhiều lớp), quyền không loại trừ (bao gồm bất cứ những quyền thuộc về đạo đức) và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, hiệu chỉnh, thích hợp, công bố, dịch thuật, tạo ra những công việc phát sinh từ việc cung cấp, giao tiếp với công cộng, thực hiện và trình bày nội dung (toàn phần và một phần) mang tính toàn cầu và/hoặc không hợp tác với nó trong những công việc khác ở bất cứ hình thức, phương tiện thông tin, hay công nghệ nào được biết bây giờ hoặc sau này phát triển cho cả thời hạn của bất cứ quyền nào có thể tồn tại trong cùng một nội dung.

Người ứng tuyển cũng cam đoan rằng người nắm giữ những quyền này, bao gồm những quyền thuộc về đạo đức trong cùng nội dung như thế, đã khước từ tất cả những quyền này hoàn toàn và có hiệu quả, có giá trị và không thể thay đổi cung cấp cho người sử dụng quyền cung cấp giấy phép được nói đến bên trên.

Người ứng tuyển cũng cho phép người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung như thế cho cá nhân người sử dụng.  Tùy theo những điều đề cập bên trên, người chủ của nội dung như thế được đặt trên trang web giữ lại bất cứ và tất cả những quyền có thể tồn tại trong cùng nội dung đó.

6.8. Bất cứ những siêu liên kết, những từ khóa bị giấu hay bất cứ từ khóa nào không thích hợp với công việc hay nói cách khác có tính chất lừa dối có trong một công việc đăng trên trang này đều bị cấm.

Chúng tôi đánh giá cao những thông tin từ khách hàng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ website Career.vn. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin phản hồi từ người sử dụng về dịch vụ của chúng tôi nhưng xin người sử dụng vui lòng đóng góp những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu.

Mặc dù yêu cầu của chúng tôi là như thế nhưng nếu người sử dụng gửi những đề nghị, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (được gọi chung là Ý kiến) thì ý kiến đó sẽ trở thành tài sản của Career.vn. Những ai gửi những ý kiến như thế đều không được đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào đối với vai trò của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những ý kiến này. Career.vn sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc phát triển sau này thành ý kiến và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý kiến này với bất cứ mục đích nào, thương mại hay là gì khác, mà không bồi thường cho người sử dụng hoặc bất cứ người nào cung cấp ý kiến.

7. ĐĂNG KÝ VÀ TẠO MẬT KHẨU NGƯỜI DÙNG

7.1. Người sử dụng chịu trách nhiệm lưu giữ sự bảo mật thông tin và mật khẩu của người sử dụng.  Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những đăng ký của người sử dụng, cho dù người sử dụng có quyền hay không. Người sử dụng đồng ý ngay lập tức cho Career.vn bất cứ cách dùng không có quyền lực về việc đăng ký hoặc mật khẩu của người sử dụng. Xác nhận lại thông tin để nhận khai báo và những yếu tố khai báo đòi hỏi xâm phạm bản quyền.

7.2. Nếu người sử dụng tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của người sử dụng đã được tải lên, đăng tải hay sao chép lên website này và được sử dụng trên website này theo cách cung cấp việc xâm phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp đại lý bản quyền chỉ định với những thông tin sau:

–  Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của cả người chủ bản quyền hay của người được quyền nhân danh người chủ bản quyền.

– Mô tả công việc được đăng ký bản quyền người sử dụng cho là đã bị xâm phạm và mô tả hoạt động mà người sử dụng cho là đang xâm phạm.

– Xác định URL hoặc những vị trí đặc biệt khác trên trang web này nơi tài liệu hoặc hoạt động người sử dụng cho là đang xâm phạm được đăng tải hay đang xảy ra. Người sử dụng phải bao gồm đầy đủ những thông tin cho phép chúng tôi đăng tải tài liệu hay hoạt động.

– Tên, địa chỉ, số điện thoại của người sử dụng và nếu có, hãy cung cấp một địa chỉ email.

– Một chính sách do người sử dụng đưa ra trong việc sử dụng sản phẩm được ghi bản quyền trên trang web này mà người sử dụng tin tưởng tuyệt đối theo cách người sử dụng phàn nàn là không được phép của người chủ bản quyền, bất cứ đại lý chủ bản quyền hay luật pháp.

– Một chính sách do người sử dụng đưa ra, được thực hiện hình phạt do khai man mà thông tin người sử dụng cung cấp theo người sử dụng quan tâm là chính xác và rằng người sử dụng là chủ bản quyền hay được quyền hoạt động trên danh nghĩa người chủ bản quyền.

Career.vn tôn trọng những tài sản trí tuệ của cá nhân/tổ chức khác và chúng tôi yêu cầu người sử dụng, người giữ tài khoản và những đối tác về nội dung của chúng tôi cùng chung tay bảo vệ quyền này. Việc tái bản, sao chép, phân phối, thay đổi, trình bày hay thực hiện công khai những sản phẩm đăng ký bản quyền khi không được quyền sử dụng, tạo ra sự xâm phạm quyền của người chủ bản quyền theo quy định pháp luật đều bị cấm. Theo điều kiện sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý không dùng website Career.vn để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ giới hạn những tài khoản của bất cứ những chủ tài khoản và làm trở ngại việc truy cập website Career.vn tiếp tục xâm phạm bản quyền hay những quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. Chúng tôi được phép thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của riêng chúng tôi, có hoặc không chú tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn

Career.vn không chịu trách nhiệm khi người sử dụng này lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật người sử dụng vi phạm, người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Career.vn có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CAREER.VN

8.1. Career.vn đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Career.vn không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên.

Career.vn không kiểm soát chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc.

Người sử dụng nên chú ý những nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Người sử dụng thừa nhận tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà người sử dụng liên hệ thông qua website Career.vn.

8.2. Vì không dễ dàng xác nhận người sử dụng trên Internet nên Career.vn không thể và không khẳng định rằng mỗi người sử dụng đều thừa nhận về chính họ. Chúng tôi không và không thể tham gia vào những giao tiếp của những người sử dụng với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên Career.vn, do vậy người sử dụng cần tranh luận với một hoặc nhiều người sử dụng, người sử dụng không đề xuất cho Career.vn những thỉnh cầu, đòi hỏi, thiệt hại (trực tiếp và gián tiếp) của mỗi loại, được biết và không được biết, được mong đợi và không được mong đợi, được tiết lộ và không được tiết lộ, nảy sinh hay bằng bất cứ cách nào liên quan đến những tranh luận như thế.

8.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và không kiểm soát những thông tin do những người sử dụng khác cung cấp có giá trị thông qua website Career.vn. Nếu thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai.

Chúng tôi mong rằng người sử dụng sẽ dùng cảnh báo và ý nghĩa chung khi sử dụng website Career.vn

8.4. Nội dung trang web này có thể có những điều không chính xác hoặc những lỗi do đánh máy. Career.vn không đại diện cho sự không chính xác, trách nhiệm pháp lý, sự hoàn hào hay kịp thời của website Career.vn hay nội dung của website này.

8.5. Những thay đổi theo định kỳ được thực hiện trên website Career.vn và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Người sử dụng nhận thức và đồng ý rằng người sử dụng chỉ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do người sử dụng đặt trên website Career.vn. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ đăng tải trên trang website Career.vn.

8.6. Career.vn không được xem là một nhà tuyển dụng đối với việc người sử dụng sử dụng website Career.vn và Career.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải công việc trên website Career.vn.

8.7. Career.vn không chứng nhận rằng website Career.vn sẽ hoạt động mà không có lỗi hoặc website Career.vn và máy chủ của Career.vn là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu người sử dụng sử dụng website Career.vn hay kết quả nội dung website Career.vn với nhu cầu phục vụ và thay thế kỹ thuật hay dữ liệu, Career.vn không chịu trách nhiệm với những giá trị này.

9. LOẠI TRỪ NHỮNG HƯ HẠI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

Không có trường hợp nào Career.vn, những nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong website Career.vn có trách nhiệm với bất cứ những hư hại nào (bao gồm, mà không hạn chế những hư hại không thường xuyên và tình cờ, những lợi ích bị mất mát hay những hư hại gây nên do mất dữ liệu… hay công việc kinh doanh) gây nên việc sử dụng và không thể sử dụng website Career.vn và nội dung website này, cho dù có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù Career.vn có được cho biết có thể có những hư hại như thế.

10. MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG WEBSITE KHÁC

10.1. Bằng việc đăng tuyển dụng trên website Career.vn, người sử dụng hiểu rằng thông tin tuyển dụng, thông tin của công ty người sử dụng và một số thông tin cần thiết khác có thể được đăng tải trên hệ thống các website đối tác của chúng tôi nhằm gia tăng hiệu quả đăng tuyển mà không cần thông báo trước. Trường hợp công ty người sử dụng không muốn hiển thị thông tin trên các website đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.

10.2. Website Career.vn này chứa những liên hệ với những trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng chứ không phải là sự xác nhận từ Career.vn cho những nội dung của những trang liên kết của bên thứ ba và không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba.

10.3. Nếu người sử dụng quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thức ba thì đó là do người sử dụng liều lĩnh. Không bán lại hay sử dụng vì mục đích thương mại nếu không được phép. Người sử dụng đồng ý không bán lại hay chỉ định quyền hay nghĩa vụ của người sử dụng bằng những thỏa thuận sử dụng này. Người sử dụng cũng đồng ý không sử dụng bất cứ website Career.vn nào vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.

11. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Trong tất cả mọi trường hợp, Career.vn lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp, bao gồm mà không hạn chế việc xử lý các thông tin và/hoặc loại bỏ những đăng tải của người sử dụng ra khỏi website Career.vn; và ngay lập tức chấm dứt sự đăng ký của người sử dụng hoặc khả năng truy cập vào website Career.vn và/hoặc bất cứ những dịch vụ nào khác do Career.vn cung cấp cho người sử dụng, về bất cứ những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này hoặc nếu Career.vn không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin người sử dụng cung cấp trên website Career.vn.

12. BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI DÙNG

12.1. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho Career.vn, nhân viên, giám đốc và đại lý được vô hại và chống lại những đòi hỏi, hành động, yêu cầu, bao gồm mà không hạn chế những phí tài khoản và theo luật hợp lý, đưa ra hay gây ra:

(i) bất cứ tài liệu nào người sử dụng cung cấp cho website Career.vn;

(ii) bất cứ nội dung trang web người sử dụng sử dụng;

hay (iii) vi phạm của người sử dụng đến những thỏa thuận và điều kiện.

12.2. Career.vn sẽ không cung cấp thông báo cho người sử dụng ngay khi có bất cứ đòi hỏi, chỉnh sửa hay tiến trình nào như thế và sẽ giúp người sử dụng, với chi phí của người sử dụng, trong sự bảo vệ những yêu cầu, thay đổi hay tiến trình như thế.

13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

13.1. Career.vn không đòi hỏi nội dung trang web này có thể được xem xét theo luật pháp hay truy cập bên ngoài nước Việt Nam. Truy cập nội dung website này không thể hợp pháp bởi một vài người hay trong một vài đất nước. Nếu người sử dụng truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì người sử dụng sẽ liều lĩnh và chịu trách nhiệm bằng lòng với những luật theo quyền hạn của người sử dụng.

13.2. Nếu bất cứ việc cung cấp nào về những thỏa thuận và điều kiện được tìm thấy không thích hợp bởi bất cứ phiên tòa có quyền hạn thẩm quyền, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại có đầy đủ tác dụng và ảnh hưởng của những thỏa thuận và điều kiện này.

Không từ bỏ bất cứ thỏa thuận nào trong những thỏa thuận và điều kiện này sẽ được xem là sẽ có những từ bỏ tiếp theo và xa hơn của thỏa thuận như thế hay bất cứ thỏa thuận nào khác. Ngoại trừ việc cung cấp theo mô tả những thỏa thuận sử dụng thêm vào cho những vùng khác của trang web này, một Thông báo hợp pháp đặc biệt, hay chứng nhận phần mềm hay tài liệu trên những trang web chuyên biệt, những thỏa thuận và điều kiện này tạo thành giao kết hoàn toàn giữa người sử dụng và Career.vn đối với việc sử dụng trang web này.

13.3. Không có sự thay đổi nào đối với những thỏa thuận và điều kiện này được thực hiện ngoại trừ việc đăng tải duyệt lại trên trang này.

Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!